Tehtäväkäskyt ja oikeat vastaukset

TEHTÄVÄKÄSKYT

OrVi tehtäväkäskyt     SiPu tehtäväkäskyt    RuHa tehtäväkäskyt

OIKEAT VASTAUKSET

Tuomarineuvoston kommentti yleisesti tehtävien hylkäämisestä: Kännykän käyttö rasteilla on aiheuttanut ko. tehtävien hylkäämisen vartion osalta.

Heikkoa jäätä

HeiKKoa jäätä oikeat vastaukset ORVI HeiKKoa jäätä oikeat vastaukset SIPU

HeiKKoa jäätä oikeat vastaukset RUHA

Tuomarineuvoston kommentti: Vastauslomakkeessa ei ollut E vaihtoehtoa valittavana, vaikka kysymyksissä oli tarjolla vastausvaihtoehto E. Koska kaikki ruskean sarjan vartiot ovat käyttäneet vastauksissaan E kirjainta, voidaan vastaukset tulkita normaalisti vaihtoehdon puuttumisesta huolimatta. Sama koskee harmaan sarjan vartioiden vastauksia.

Hölkkä

HölKKä kartta hiihtäen ORVISIPU  HölKKä oikeat vastaukset ORVISIPU

HölKKä kartta hiihtäen RUHA  HölKKä oikeat vastaukset RUHA

KKymmenykset

KKymmenykset oikeat vastaukset huivit

KKymmenykset oikeat vastaukset kolojen sijainnit KKymmenykset kolojen sijainnit kartalla

PaiKKa

PaiKKa kartta ORVISIPU  PaiKKa oikeat vastaukset ORVISIPU

PaiKKa kartta oikeat vastaukset RUHA  PaiKKa oikeat rastimääritteet RUHA

ArteKKi

ArteKKi oikeat vastaukset

TalviherKKu

Talviherkku oikeat vastaukset

PaKKo

PaKKo oikeat vastaukset RuHa

KosteiKKo

KosteiKKo vastausperusteet

Tuomarineuvoston kommentti: 16.20 jälkeen rastipaikalle saapuneet vartiot eivät saaneet enää suorittaa tehtävää, kuten etenemisohjeessa oli ilmoitettu.

TouKKo

TouKKo oikeat vastaukset

Tuomarineuvoston kommentti: Vartiot, jotka ovat piirtäneet piirrospapereihin kirjaimia, hylätään ainoastaan kyseisten vastausten osalta, jos vartio on itse huomannut virheen ja jatkanut loput tehtävistä tehtäväkäskyn mukaisesti. Kohdat 6 ja 7 piirtäjän lomakkeen vastaukset väärinpäin, joten kaikille annettiin täydet pisteet ko. kohdista.

PiiraKKa

PiiraKKa arvostelupöytäkirja

RuuduKKo

RuuduKKo oikeat vastaukset

TyyliKKäästi

TyyliKKäästi arvostelupöytäkirja ORVI  TyyliKKäästi arvostelupöytäkirja SIPU  TyyliKKäästi arvostelupöytäkirja RUHA

RepliiKKi

RepliiKKi oikeat vastaukset ORVI  RepliiKKi oikeat vastaukset SIPU

RepliiKKi oikeat vastaukset RUHA

KlassiKKo

KlassiKKo arvostelupöytäkirja ORVI  KlassiKKo arvostelupöytäkirja SIPU  KlassiKKo arvostelupöytäkirja RUHA

Tuomarineuvoston kommentti: Jos vartio on ollut koko suorituksen ajan teltassa oma valo päällä, vartio saa tehtäväkäskyn vastaisesta suorituksesta 0p.